OPĆI UVJETI ZA EYERIM

1. UVODNE ODREDBE

1.1    U ovim općim uvjetima (dalje u tekstu „Opći uvjeti”) društva eyerim s.r.o., sa sjedištem na adresi Brezová 2055/22, Spišská Nová Ves 052 01, Slovačka, identifikacijski broj: HR89681497885 („Prodavatelj”), navode se uzajamna prava i obveze ugovornih strana koje proizlaze u vezi s ovim kupoprodajnim ugovorom ili iz kupoprodajnog ugovora sklopljenog prema zbirci zakona br. 102/2014 o zaštiti potrošača pri prodaji robe ili pružanju usluga na temelju Ugovora na daljinu ili Ugovora koji je sklopljen izvan prostora prodavača, kojima se izmjenjuju ili dopunjuju određeni zakoni, između prodavatelja i potrošača putem Prodavateljeva elektroničkog obrasca za narudžbe („Ugovor”) i njegov su sastavni dio. Prodavatelj vodi svoju internetsku trgovinu na internetskoj stranici na adresi www.eyerim.hr („internetska stranica”).

1.2    Opći uvjeti ne odnose se na slučajeve u kojima je osoba koja planira kupiti robu od Prodavatelja pravna osoba ili osoba koja pri naručivanju robe djeluje u ime svojeg poduzeća ili zanimanja. 

1.3    Odredbe ovih Općih uvjeta sastavni su dio Ugovora. Ugovor i Opći uvjeti sastavljeni su na slovačkom jeziku. Ugovor može biti sklopljen na slovačkom jeziku. Ugovor koji uključuje ove Opće uvjete smatra se pisanim Ugovorom.

2. REGISTRACIJA

2.1    Potrošač može kupiti robu na internetskoj stranici Prodavatelja kao registrirani korisnik ili kao neregistrirani korisnik. Prednost registracije je u tome što potrošač ne mora ponovno unositi svoje osobne informacije i adresu dostave pri svakoj narudžbi, ima neograničeni pristup svojoj povijesti narudžbi i može jednostavnije i brže izvršiti plaćanje zahvaljujući prethodno unesenim informacijama.

2.2    Registrirati se može fizička osoba starija od 16 godina.

2.3    Potrošač se može registrirati putem obrasca za registraciju koji je dostupan na internetskoj stranici („obrazac za registraciju”). Nužno je da potrošač u obrazac za registraciju unese sve tražene informacije, primjerice: ime, prezime, adresu e-pošte, telefonski broj, adresu za isporuku robe koju naruči potrošač i da izradi lozinku. Informacije koje potrošač unese u obrazac za registraciju moraju biti točne i ažurirane. Ako se potrošačevi podaci promijene, moći će ih promijeniti u bilo kojem trenutku na www.eyerim.hr/custom/account/edit.

2.4    Pristup računu zaštićen je korisničkim imenom i lozinkom; potrošač ovime prihvaća da će čuvati korisničko imena i lozinku tajnima te da će ih štiti od uporabe ili zlouporabe od strane bilo kojih trećih osoba.

2.5    Prodavatelj može provjeriti bilo koju i sve informacije koje je potrošač unio u obrazac za registraciju. Ako Prodavatelj otkrije da podaci koje je u obrazac za registraciju unio potrošač nisu važeći, ne postoje ili su lažni ili da potrošač nije upotrijebio račun dulje od 24 mjeseca ili da krši svoje obveze ili naša prava prema Ugovoru, Prodavatelj zadržava pravo na deaktivaciju korisničkog računa potrošača.

3. NARUČIVANJE ROBE, SKLAPANJE UGOVORA

3.1    Nakon odabira robe na internetskoj stranici i potvrde izbora klikom na gumb „Add to Cart” (Dodaj u košaricu), potrošač će se preusmjeriti na obrazac za narudžbu („obrazac za narudžbu”). Nužno je da potrošači unesu sve pojedinosti u obrazac za narudžbu (ili da odaberu odgovarajuću opciju u obrascu za narudžbu): ime, prezime, adresu e-pošte, broj telefona, adresu za isporuku robe koju naručuje potrošač, informacije o načinu plaćanja cijene za robu i načinu isporuke robe ili šifru za popust ili kupon. Ako je potrošač registrirani klijent, mora se prijaviti.

3.2    Nakon odabira načina plaćanja potrošač će se preusmjeriti na stranicu na kojoj su sažeti svi podaci o potrošačevoj narudžbi. Prodavatelj zahtijeva da potrošač provjeri i po potrebi ispravi sve pogrešne podatke u narudžbi klikom na gumb „Edit” (Uredi). Ako su svi podaci koje je potrošač unio točni, on će poslati narudžbu klikom na gumb „Order with payment obligation” (Narudžba s obvezom plaćanja).

3.3    Nakon slanja narudžbe Prodavatelj će poslati potvrdu o narudžbi na adresu e-pošte koju je naveo potrošač. Prodavateljeva isporuka potvrde o primitku narudžbe ne podrazumijeva da je sklopljen Ugovor. Po primitku potvrde o primitku narudžbe Prodavatelj mora potvrditi dostupnost robe; Ugovor se sklapa tek nakon obvezujućeg prihvaćanja ponude za ugovor od strane Prodavatelja u obliku potvrde putem e-pošte, što znači da je roba spremna za preuzimanje ili da je poslana za isporuku (što je primjenjivo).

3.4    Sve troškove za potrošača nastale uslijed primjene sredstava za daljinsku komunikaciju (poput telefona ili interneta) za izvršavanje narudžbe snosi potrošač; ti troškovi moraju biti u uobičajenim iznosima, ovisno o tarifi telekomunikacijske usluge kojom se koristi potrošač.

3.5    Za ispravno provođenje narudžbe Prodavatelj mora arhivirati narudžbu i Ugovor u razdoblju od najmanje dvije godine, a u svakom slučaju u razdoblju koje nije duže od razdoblja predviđenog važećim zakonodavstvom. Narudžba i Ugovor nikada neće biti dostupni bilo kojim trećim stranama koje nisu sudionici (osim Prodavateljevim zaposlenicima i podugovarateljima u nužnoj mjeri ili ako je Prodavatelj obvezan otkriti te dokumente prema važećem zakonodavstvu). Po potrebi ćemo potrošaču poslati Ugovor na zahtjev.

3.6    Potrošač može kupiti samo količinu robe koja odgovara uobičajenim potrebama. Roba kupljena putem internetske stranice Prodavatelja nije namijenjena za preprodaju. Ako potrošač naruči ili kupi robu u količini koja ne odgovara uobičajenim potrebama ili Prodavatelj na temelju dostupnih informacija zaključi da će se roba koju potrošač naručuje upotrebljavati za preprodaju, Prodavatelj ima pravo otkazati potrošačevu narudžbu ili, ako je Ugovor već sklopljen, Prodavatelj ima pravo raskinuti Ugovor. Ako Prodavatelj raskine Ugovor, potrošač i Prodavatelj moraju uzajamno vratiti sve izvršene usluge.

4. CIJENA ROBE I POPUSTI

4.1    Kupovna cijena robe navedena na internetskoj stranici konačna je cijena, tj. cijena robe koja uključuje PDV i ostale poreze i namete (ako postoje); ta cijena ne uključuje troškove otpreme, plaćanje pouzećem, naknade za operatera softvera Payment Gateway i ostale naknade posebno navedene potrošaču pri izvršavanju narudžbe (u svakom slučaju prije slanja narudžbe).

4.2    Slanjem narudžbe potrošač potvrđuje da je informiran o tome da je isporuka robe uvjetovana plaćanjem kupovne cijene ili ostalih naknada, o čijem će konačnom iznosu potrošač biti obaviješten prije slanja narudžbe.

4.3    Potrošač ovime prima na znanje da, ako je na internetskoj stranici naznačena cijena robe koja je očita pogreška, Prodavatelj ima pravo raskinuti Ugovor čak i nakon što je potrošač primio poruku e-pošte kojom se potvrđuje da je potrošačeva narudžba spremna za preuzimanje ili da je roba poslana za isporuku (što je primjenjivo). U tom slučaju Prodavatelj će odmah informirati potrošača o toj situaciji. Primjerice, navedena će cijena biti očita pogreška: (i) ako je cijena robe evidentno netočna (ne uzima se u obzir nabavna cijena), (ii) ako cijena robe nedostaje ili sadržava znamenke viška ili je decimalna točka na pogrešnom mjestu ili (iii) ako je popust na robu veći od 50 %, a na internetskoj stranici roba nije označena marketinškom kampanjom ili simbolom za posebnu ponudu. Postoje li nedoumice oko cijene, Prodavatelj zahtijeva da se potrošač odmah obrati Prodavatelju, a Prodavatelj potvrđuje potrošaču je li cijena točna. Ova odredba ne utječe na potrošačevo pravo da raskine Ugovor po vlastitom nahođenju u skladu s uvjetima navedenima u ovim Općim uvjetima.

4.4    Sve posebne ponude i popusti za Prodavateljevu robu smatraju se važećima, osim ako za određeni proizvod nije navedeno drugačije. Popusti (ako postoje) na cijenu robe ne mogu se kombinirati (tj. na jedan proizvod ili narudžbu ne mogu se primijeniti dva popusta ili više njih). Dodatni uvjeti (npr. trajanje) mogu se primijeniti na posebnu ponudu ili popust čiji se dodatni uvjeti mogu zasebno komunicirati potrošaču bilo kao dio marketinške komunikacije povezane s posebnom ponudom ili popustom ili drugo, a ti dodatni uvjeti čine sastavni dio ovih Općih uvjeta; ako postoji nepodudarnost između ovih Općih uvjeta i takvih dodatnih uvjeta, prednost se daje uvjetima navedenima u posebnim uvjetima za posebnu ponudu ili popust. Da bi se izbjegla svaka nedoumica, ako potrošač raskine Ugovor ili vrati robu kupljenu po posebnoj ponuđenoj cijeni, s popustom ili uz korištenje bilo kakvog kupona, takva posebna ponuda, popust ili kupon ne mogu se upotrijebiti za kupnju bilo koje druge robe ako Prodavatelj više ne pruža posebnu ponudu ili popust ili ako je kupon istekao.

4.5    Dodatni Uvjeti i odredbe primjenjuju se na događaj za Black Friday koji je spomenut u Uvjetima i odredbama za Black Friday.

4.6    Dodatni Uvjeti i odredbe primjenjuju se na događaj za 2+1 GRATIS koji je spomenut u Uvjeti i odredbe za 2+1.

5. UVJETI PLAĆANJA

5.1    Potrošač može, po vlastitom nahođenju, platiti cijenu robe, kao i troškove povezane s načinom plaćanja ili dostave koji je odabrao potrošač na jedan od sljedećih načina:

(a)   bezgotovinska uplata karticom (putem bankovnog internetskog sučelja ili sučelja Gopay za plaćanje);
(b)   gotovinsko plaćanje po primitku robe na lokaciji koju je odredio potrošač; i
(c)   bezgotovinska uplata putem sustava za plaćanje PayPal.

5.2    Kupovina se može platiti:

(a)   nakon slanja narudžbe, ako je potrošač odabrao bezgotovinsko plaćanje kao način plaćanja kupovne cijene u skladu sa stavkom 5.1. točkama (a) i (c), a potrošačeva obveza plaćanja kupovne cijene mora se ispuniti u trenutku kreditiranja kupovne cijene na račun Prodavatelja; ili
(b)   po primitku robe ako je potrošač kao način plaćanja odabrao gotovinsko plaćanje kupovne cijene u skladu sa stavkom 5.1. točkom (b).

5.3    Račun za robu izdat će se tek nakon što je potrošač platio kupovnu cijenu robe te će mu/joj se dostaviti:

(a)   fizički zajedno s robom ako je potrošač kao način plaćanja kupovne cijene odabrao bezgotovinsko plaćanje u skladu sa stavkom 5.1. točkama (a) i (c); ili
(b)   putem e-pošte u roku od 48 sati od isporuke robe ako je potrošač kao način plaćanja kupovne cijene odabrao gotovinsko plaćanje kupovne cijene u skladu sa stavkom 5.1. točkom (b).

5.4    Da bi se izbjegla svaka nedoumica, troškovi uporabe usluge „cash on delivery” (gotovina po isporuci) nisu uključeni u cijenu robe i naplatit će se u iznosu o kojem će potrošač biti obaviješten nakon odabira opcije „cash on delivery” (gotovina po isporuci) pri ispunjavanju obrasca za narudžbu. Cijena opcije „cash on delivery” (gotovina po isporuci) jednaka je cijeni za uporabu načina plaćanja, a ne poštarini ili naknadi za paket.

5.5    Da bi se izbjegla svaka nedoumica, Prodavatelj ne izdaje račune bez PDV-a.

6. UVJETI ISPORUKE ROBE

6.1    Prodavatelj mora isporučiti robu potrošaču putem društva navedenog u obrascu za narudžbu („agent za isporuku”). Isporuka je podložna uvjetima agenta za isporuku.

6.2    Prodavatelj na internetskoj stranici mora za svaki robni artikl navesti neobvezujuća indikativna vremena isporuke (kako je navedeno na internetskoj stranici); međutim, Prodavatelj mora uložiti najveće napore za isporuku robe potrošaču u tom razdoblju. Ne uzimajući u obzir prethodnu rečenicu, Prodavatelj mora isporučiti robu potrošaču najkasnije u roku od 40 radnih dana. Vrijeme za isporuku robe počinje od dana nakon dana kada je potvrda narudžbe isporučena potrošaču, ali ne prije nego što je kupovna cijena uplaćena na Prodavateljev račun ako se kupovna cijena plaća u skladu sa stavkom 5.1. točkama (a) ili (c). Pri ispunjavanju narudžbe potrošača mogu se pojaviti okolnosti koje utječu na vrijeme dostave robe koju je naručio potrošač. Prodavatelj mora odmah obavijestiti potrošača o bilo kojoj promjeni vremena isporuke; to neće utjecati na potrošačevo pravo na raskid Ugovora u skladu s ovim Općim uvjetima.

6.3    Potrošač preuzima isporuku robe na adresi za isporuku koju je naveo u narudžbi u vrijeme koje dogovore potrošač i agent za isporuku i u uvjetima koje određuje agent za isporuku.

6.4    Prodavatelj zadržava pravo da potrošaču ne šalje opetovano bilo koju robu čiju isporuku nije preuzeo (osim kako je navedeno u stavku 6.5.) ili bilo koju robu čiju isporuku potrošač nije preuzeo iz bilo kojeg razloga, iako je Prodavatelj djelovao u skladu s prethodno navedenim stavkom 6.3. Ako potrošač ne preuzme isporuku robe unatoč opetovanim pokušajima dostave, Prodavatelj može raskinuti Ugovor.

6.5    Ako je roba isporučena potrošaču u slomljenoj ili oštećenoj ambalaži ili je isporuka očito prelagana, Prodavatelj traži od potrošača da ne preuzima isporuku robe od agenta za isporuku i da odmah telefonski obavijesti Prodavatelja na broj +421 233 059 601 ili putem e-pošte na adresu [email protected].

7. RASKID UGOVORA

7.1    Potrošač može raskinuti Ugovor po vlastitom nahođenju u bilo kojem trenutku od slanja narudžbe do isteka razdoblja od 30 dana koje počinje od primitka robe. Za potrebe ovog stavka smatra se da je potrošač preuzeo robu: (i) ako je potrošač ili treća strana koju je imenovao preuzeo isporuku cjelokupne ili dijela naručene robe, ili (ii) ako je preuzeta roba koju je potrošač naručio u jednoj narudžbi, a isporučena je zasebno, ili (iii) ako je preuzet zadnji dio ili element robe za robu koja se sastoji od više dijelova ili elemenata koji se isporučuju.

7.2    Pravo na raskid Ugovora prema stavku 7.1. ne odnosi se na bilo kakvu robu izrađenu prema posebnim zahtjevima potrošača, koja je napravljena po mjeri ili je posebno namijenjena za jednu osobu.

7.3    Potrošač može ostvariti pravo na raskid Ugovora s Prodavateljem dopisom adresiranim na njegovu adresu ili putem www.eyerim.hr/help/contact/ e-pošte na adresu [email protected]; potrošač može upotrijebiti obrazac za raskid Ugovora koji je dostupan OVDJE. Vrijeme za raskid Ugovora smatra se ispoštovanim ako je obavijest o raskidu Ugovora poslana Prodavatelju zadnjeg dana ili prije zadnjeg dana razdoblja navedenog u stavku 7.1.

7.4    Potrošač mora u roku od 14 dana od datuma raskida Ugovora vratiti robu Prodavatelju na ovu adresu www.eyerim.hr/help/contact/ ili je predati Prodavatelju ili osobi koju je Prodavatelj ovlastio za preuzimanje isporuke robe. Razdoblje spomenuto u prethodnoj rečenici mora se ispoštovati ako je roba predana za transport na 14. dan ili prije 14. dana. Troškove vraćanja robe Prodavatelju u cijelosti snosi potrošač.

7.5    Potrošač je odgovoran za smanjenje vrijednosti robe zbog rukovanja robom koje nadilazi potrebno rukovanje za ostvarivanje značajki i funkcionalnosti robe. Rukovanje robom izvan opsega navedenog u prethodnoj rečenici obuhvaća (između ostalog) povrat bilo koje robe (i) koja nije u originalnoj ambalaži, (ii) bez zaštitne kutije (ako je bila dijelom isporuke), (iii) bez dodatne opreme koja je bila dijelom isporuke, (iv) s koje su skinute naljepnice ili oznake, (v) s koje su uklonjene zaštitne značajke (npr. naljepnice na lećama naočala), (vi) koja ne sadržava upute za uporabu ili druge priložene informacije. Prodavatelj preporučuje da potrošač osigura kurirsku uslugu kojom se roba vraća Prodavatelju.

7.6    Prodavatelj vraća uplate koje je Prodavatelj primio od potrošača prema Ugovoru ili u vezi s Ugovorom s potrošačem u roku od 14 dana od datuma raskida Ugovora, ali ne prije nego što potrošač isporuči robu Prodavatelju ili dokaže da je vratio robu Prodavatelju, pod uvjetom:

(a)   da je potrošač platio cijenu robe na bezgotovinski način u skladu sa stavkom 5.1. točkama (a) ili (c), novac u iznosu kupovne cijene vraća se na račun s kojeg je uplaćena, osim ako potrošač pisanim putem od Prodavatelja ne zatraži vraćanje novca u iznosu kupovne cijene na drugi račun; ili
(b)   da je potrošač platio cijenu robe po dostavi u skladu sa stavkom 5.1. točkom (b), novac u iznosu kupovne cijene vraća se na račun potrošača koji je on naveo u obavijesti o raskidu Ugovora ili o kojem je naknadno pisanim putem obavijestio Prodavatelja.

7.7    Uplate za koje Prodavatelj vraća novac potrošaču u skladu sa stavkom 7.7. Prodavatelj umanjuje za:

(a)   dodatne troškove isporuke robe, ako je potrošač izričito odabrao drugačiji način isporuke robe od uobičajenog najjeftinijeg načina isporuke koji pruža Prodavatelj (dodatni troškovi podrazumijevaju razliku između troškova isporuke koje je odabrao potrošač i troškova najjeftinijeg uobičajenog načina isporuke koji nudi Prodavatelj);
(b)   iznos koji odgovara oštećenju robe u skladu sa stavkom 7.6.

7.8    Ako, u skladu s ovim Općim uvjetima i zakonom, potrošač raskine Ugovor na valjan način, svi pomoćni ugovori povezani s ovim Ugovorom (ako postoje) također postaju ništavni.

7.9    Prodavatelj zadržava pravo raskida Ugovora u bilo kojem trenutku prije isporuke robe ako se dogode okolnosti izvan Prodavateljeve kontrole koje će onemogućiti isporuku robe koju naruči potrošač pod uvjetima navedenima u narudžbi i/ili ovim Općim uvjetima. Prodavatelj će odmah informirati Potrošača o tim okolnostima putem e-pošte ili telefonski na adresu e-pošte i/ili telefonski broj koji je naveo na obrascu za narudžbu. U roku od 14 dana od raskida Ugovora Prodavatelj mora vratiti novac potrošaču za sve uplate koje je primio od potrošača prema Ugovoru ili u vezi s Ugovorom.

8. JAMSTVA I JAMSTVENI ZAHTJEVI

8.1    Sva roba kupljena na internetskoj stranici podložna je jamstvu od 24 mjeseca koje potrošaču daje Prodavatelj, a koje počinje vrijediti na dan kada je potrošač preuzeo isporuku robe.

8.2    Razdoblje jamstva mora se proširiti za razdoblje tijekom kojeg potrošač nije mogao upotrebljavati robu zbog jamstvenog popravka.

8.3    Jamstvo ne pokriva bilo kakve neispravnosti koje se pojavljuju na robi:

(a)   uslijed mehaničkog oštećenja koje je na robi prouzrokovao potrošač;
(b)   uslijed uporabe robe u uvjetima čiji učinci vlage, kemijski ili mehanički učinci ne odgovaraju prirodnom okruženju;
(c)   uslijed rukovanja koje nije uobičajeno ili nemara pri održavanju robe;
(d)   uslijed oštećenja na robi zbog prekomjernog opterećenja ili njezine uporabe koja nije u skladu s proizvođačevim uvjetima uporabe robe, općim načelima ili tehničkim normama;
(e)   uslijed oštećenja na robi uzrokovanog neizbježnim i/ili nepredvidivim događajima;
(f)    uslijed oštećenja na robi uzrokovanog slučajnim uništenjem i slučajnim oštećenjem;
(g)   uslijed nestručnih popravaka, oštećenja tijekom transporta, oštećenja zbog vode, požara ili druge više sile; i
(h)   uslijed izmjena koje je na robi izvršila strana koja nije Prodavatelj ili osoba koju je Prodavatelj ovlastio.

Da bi se izbjegla svaka nedoumica, jamstvo ne pokriva normalno trošenje robe (ili njezinih dijelova) koje je uzrokovano njezinom uporabom.

8.4    Potrošač može podnijeti jamstveni zahtjev u pogledu robe na www.eyerim.hr/help/contact

8.5    Pri podnošenju jamstvenog zahtjeva u pogledu robe, potrošač Prodavatelju mora dostaviti:

(a)   robu podložnu jamstvenom zahtjevu, sa svom njezinom dodatnom opremom koja je isporučena potrošaču zajedno s robom;
(b)   račun za robu; i
(c)   jamstveni zahtjev čiji je primjerak dostupan OVDJE i u kojem se mora navesti:

(i)     ime, prezime, adresa, broj telefona i adresa e-pošte potrošača;
(ii)    broj računa, broj narudžbe i datum na koji je roba dostavljena potrošaču;
(iii)   oznaka robe podložne jamstvenom zahtjevu (npr. njezin serijski broj);
(iv)   opis neispravnosti na robi podložnoj jamstvenom zahtjevu;
(v)    željeni način rješavanja jamstvenog zahtjeva u skladu sa stavkom 8.10.; i
(vi)   vlastoručni potpis potrošača.

8.6    Da bi se izbjegla svaka nedoumica, ako je potrošač naručio robu (npr. okvir za naočale) od Prodavatelja koju je naknadno nadopunio drugom robom koju nije kupio od Prodavatelja (npr. naočalne leće), potrošač mora razdvojiti robu i Prodavatelju dostaviti samo robu koja je podložna jamstvenom zahtjevu, bez robe kupljene od treće strane. Na dan isporuke robe podložne jamstvenom zahtjevu zajedno s dokumentacijom i informacijama u skladu sa stavkom 8.5. počinje teći vrijeme u kojem Prodavatelj treba riješiti potrošačev jamstveni zahtjev.

8.7   Ukoliko je Kupac prvi put kupio dioptrijske naočale s lećama eyerim vision (s bilo kakvim poboljšanjem), može ih vratiti u roku od 30 dana od isporuke i dobiti pun povrat novca. Ovaj uvjet povrata odnosi se samo na jedan par naočala iz cijele narudžbe (u slučaju kupnje više komada vraća se puni iznos za najjeftiniji model) predanoj na web-stranici (tj. ne u eyerim fizičkoj trgovini).
U slučaju da se Kupac odluči vratiti dioptrijske naočale koje sadrže Essilor premium leće izrađene po individualnoj mjeri, radi se o osobnom proizvodu te će Prodavatelj vratiti samo iznos za dioptrijski okvir.

8.8.Ako potrošač naruči više robe koja se opskrbljuje iz iste jedinice, zahtjevi zbog neispravnosti u jednom dijelu te robe nisu razlog da potrošač podnese zahtjev zbog neispravnosti druge robe koja nema neispravnosti.

8.9   Jamstveni zahtjev riješit će se samo u odnosu na neispravnosti koje je odredio potrošač u jamstvenom zahtjevu.

8.10   Prodavatelj će odmah riješiti jamstveni zahtjev: u složenijim slučajevima u roku od 3 radna dana od datuma ispunjavanja jamstvenog zahtjeva u skladu sa stavkom 8.7. i u opravdanim slučajevima, posebice ako je potrebna složena tehnička procjena robe, u roku od 30 dana od datuma ispunjavanja jamstvenog zahtjeva. Nakon isteka vremena za rješavanje jamstvenog zahtjeva, potrošač može raskinuti Ugovor.

8.11 Na temelju prava čije je ostvarivanje odabrao potrošač od navedenih prava, Prodavatelj će odrediti način rješavanja potrošačeva zahtjeva za jamstvo:

(a)   ako se neispravnost može ispraviti:

(i)     Prodavatelj mora ispraviti neispravnost bez odgađanja, na vrijeme i na odgovarajući način; ili
(ii)    Prodavatelj će, na zahtjev potrošača, zamijeniti neispravnu robu ili njezine dijelove ako se neispravnost odnosi samo na tu komponentu i ako Prodavatelj pritom ne snosi neproporcionalne troškove u pogledu cijene robe ili ozbiljnosti neispravnosti; ili
(iii)   Prodavatelj će, po vlastitom nahođenju, zamijeniti neispravnu robu ili njezinu komponentu ako neispravnost utječe samo na tu komponentu i ako to ne uzrokuje ozbiljne poteškoće potrošaču;

(b)   ako se neispravnost ne može popraviti i sprječava odgovarajuću uporabu robe kao artikla bez neispravnosti, ili ako se neispravnost može popraviti, a roba se ne može ispravno upotrebljavati zbog neispravnosti zato što se neispravnost ponovno javlja, ili ako na robi postoji nekoliko neispravnosti:

(i)     Prodavatelj će zamijeniti robu; ili
(ii)    potrošač može raskinuti Ugovor.

(c)   Ako se neispravnost robe ne može popraviti, potrošač ima pravo na opravdani popust na kupovnu cijenu robe.

Da bi se izbjegla svaka nedoumica, ako se roba zamjenjuje, razdoblje jamstva počinje teći na datum preuzimanja nove robe.

8.12  Ako potrošač podnese jamstveni zahtjev za robu:

(a)   tijekom prvih 12 mjeseci od kupnje, Prodavatelj može odbiti potrošačev jamstveni zahtjev samo na temelju stručne procjene; bez obzira na ishod stručne procjene, Prodavatelj neće od potrošača tražiti plaćanje troškova stručne procjene ili bilo kojih drugih troškova povezanih sa stručnom procjenom. Prodavatelj daje potrošaču primjerak stručne procjene kojom se opravdava odbijanje jamstvenog zahtjeva u roku od 14 dana od datuma rješavanja jamstvenog zahtjeva;
(b)   nakon 12 mjeseci od kupnje i Prodavatelj je odbio jamstveni zahtjev, u rješenju jamstvenog zakona mora se navesti osoba kojoj potrošač može poslati proizvod na stručnu procjenu. Ako potrošač pošalje proizvod na stručnu procjenu imenovanoj osobi, troškove stručne procjene, kao i sve ostale nastale povezane troškove snosi Prodavatelj bez obzira na rezultat stručne procjene. Ako potrošač stručnom procjenom utvrdi odgovornost Prodavatelja za neispravnost, potrošač može ponovno podnijeti jamstveni zahtjev; razdoblje jamstva neće teći dok se čeka stručna procjena. Prodavatelj potrošaču mora u roku od 14 dana od dana ponovnog podnošenja jamstvenog zahtjeva podmiriti sve troškove nastale zbog stručne procjene, kao i sve povezane opravdane troškove. Ponovno podneseni jamstveni zahtjev ne može se odbiti.

8.13  Prodavatelj ovime dužno obavještava potrošača o njegovim pravima u skladu s odjeljkom 622 (prethodni stavak 8.10. točka (a)) i odjeljkom 623 (prethodni stavak 8.10. točke (b) i (c)) zbirke zakona br. 40/1964, Građanski zakonik. Sklapanjem Ugovora potrošač potvrđuje da je imao priliku pročitati uvjete koji reguliraju jamstvene zahtjeve za robu.

8.14  Prodavatelj mora informirati potrošača o odluci o jamstvenom zahtjevu putem e-pošte, telefona i/ili dopisa i istovremeno mora izdati pisani dokument potrošaču u roku od 30 dana od datuma jamstvenog zahtjeva.

8.15  Dodatni Uvjeti i odredbe primjenjuju se na događaj za 2+1 GRATIS koji je spomenut u Uvjeti i odredbe za 2+1.

9. ZAŠTITA OSOBNIH PODATAKA

Prodavatelj mora obraditi osobne podatke potrošača prema uvjetima određenima Pravilima o obradi osobnih podataka navedenima OVDJE. Potrošač ovime prihvaća ove uvjete obrade osobnih podataka i suglasan je s njima.

10. ILUSTRATIVNE SLIKE I VIRTUALNO OGLEDALO

10.1  Sklapanjem Ugovora potrošač prihvaća da su slike i fotografije robe na internetskoj stranici ilustrativne i da se u stvarnosti roba može razlikovati od ilustrativnih slika, a razlika se najčešće očituje u boji robe.

10.2  Prodavatelj na svojoj internetskoj stranici pruža potrošaču mogućnost usporedbe ilustrativne slike robe sa svojom fotografijom s pomoću virtualne opcije Magic Mirror. Potrošač prihvaća da su slike robe u opciji Magic Mirror samo ilustrativne i da ne moraju nužno odražavati stvarnost.

11. RJEŠAVANJE SPOROVA

11.1  Ako potrošač nije zadovoljan načinom na koji je Prodavatelj riješio jamstveni zahtjev ili ako vjeruje da je Prodavatelj narušio njegova prava, može se obratiti Prodavatelju i zatražiti pravni lijek. Ako unatoč zahtjevu za pravnim lijekom Prodavatelj odbije njegov zahtjev, odgovor je negativan ili mu ne odgovori na zahtjev u roku od 30 dana od slanja zahtjeva, potrošač može podnijeti zahtjev za pokretanje alternativnog rješavanja spora u skladu s odredbom odjeljka 12. zbirke zakona br. 391/2015 o alternativom rješavanju sporova potrošača kojim se izmjenjuju i dopunjuju određeni zakoni. 

11.2  Predmetno tijelo za alternativno rješavanje sporova potrošača jest Slovačka trgovinska inspekcija ili drugo predmetno ovlašteno zakonsko tijelo registrirano na popisu tijela za alternativno rješavanje sporova koji vodi Ministarstvo gospodarstva Republike Slovačke (popis je dostupan na stranici https://gospodarstvo.gov.hr/). Potrošač može odabrati kojem se prethodno navedenom tijelu za alternativno rješavanje sporova potrošača želi obratiti.

11.3  Za podnošenje zahtjeva za alternativno rješavanje svojega spora, potrošač može upotrijebiti internetsku platformu za rješavanje sporova koja je dostupna na http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

12. KONTAKTNI PODACI

12.1 Prodavateljevi kontaktni podaci:

(a)   adresa za isporuku:
        Michalská 389/20,
        811 01 Bratislava,
        Republika Slovačka
(b)   adresa e-pošte:
        [email protected]
(c)   broj telefona:
        +421 233 059 601

12.2  Kontaktni podaci tijela za pregled i nadzor:
         Ministry of Economy, Economic Inspections Directorate, Sector of Market Inspection 
         Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb, Croatia

(a)   address for delivery:
        Ulica grada Vukovara 78,
        10000 Zagreb,
        Croatia
(b)   telephone number:
        +3851 6106 111

13. OPĆE ODREDBE

13.1  Ovi Opći uvjeti za potrošača stupaju na snagu na datum Ugovora.

13.2  Prodavatelj može jednostrano izmijeniti ili dopuniti ove Opće uvjete u bilo kojem trenutku. Opći uvjeti koji su važeći i na snazi u trenutku sklapanja Ugovora odnose se na odnos između potrošača i Prodavatelja.

13.3  Ako bilo koja odredba ovih Općih uvjeta postane nevažeća ili izvan snage, umjesto te odredbe primjenjuje se odredba čije je značenje najbliže značenju nevažeće odredbe ili odredbe izvan snage. Nevaženje odredbe ili odredba izvan snage ne utječu na valjanost drugih odredbi Općih uvjeta. U slučaju bilo koje nedoumice, odredbe ovih Općih uvjeta smatraju se važećima, a ne nevažećima.

Ovi Opći uvjeti smatraju se važećima i na snazi od 17.2.2020.

 

 

PRILOGE:

• OBRAZAC ZA RASKID UGOVORA O KUPNJI PRIMJERKA
• JAMSTVENI ZAHTJEV
•